12 x 8

12 x 8

By Barbara Raadsen | Published %d/%m/%y lesboek-meervoudige-intelligentie-basisonderwijs

Lesboek over meervoudige intelligentie in het basisonderwijs

Bestel 12 x 8 | het lesboek voor meervoudige intelligentie in het basisonderwijs

Bestel 12 x 8

12 keer 8 bestellen

Werken met meervoudige intelligentie (m.i.) heeft het werken in het onderwijs voor mij veranderd. Ik ben er anders door gaan kijken, naar kinderen maar zeker ook naar de lessen die ik wil en moet geven. Juist door uit te gaan van de verschillende leerbehoeften in de groep, kom ik ook tegemoet aan mijn eigen behoeften. Mijn ‘creatief talent’ komt tot zijn recht bij het bedenken van leuke én zinvolle opdrachten. Als ik dan iedere keer weer zie dat mijn leerlingen met veel plezier aan de slag gaan geeft dat veel voldoening. Niet iedere leerkracht vindt het gemakkelijk om ‘even’ acht opdrachten bij een thema te bedenken, vandaar dit praktische werkboek. Een boek om te bekijken, om mee te oefenen en hopelijk om door geïnspireerd te raken.. 12 keer 8 is geinspireerd op de theorie van de meervoudige intelligentie van Gardner. Meervoudige intelligentie, doet, in het kort, recht aan de verschillende mogelijkheden van kinderen om leerstof eigen te maken. Gardner onderscheidt acht basisintelligenties waarin een individu meer of minder ontwikkeld is. Als je dit boek doorbladert zie je dat ik twaalf spreekwoorden en gezegden (hierna spreekwoorden) gekozen heb die iets vertellen over onze manier van leven in Nederland. Het spreekwoord wordt uitgelegd aan de hand van twee illustraties en is gekoppeld aan een thema waarmee de kinderen aan de slag kunnen. Na het gezamenlijk bespreken van het spreekwoord kiezen de leerlingen één van de acht beschreven opdrachten en werken die uit (het matchen). Ieder kind heeft immers talent(en) en door recht te doen aan deze talenten worden kinderen gemotiveerd tot leren. Het is ook mogelijk om een kind uit te dagen door een opdracht te kiezen die niet binnen zijn sterk ontwikkelde intelligenties past (het stretchen). Op die manier krijgt het kind de kans om zijn mogelijkheden (talent) uit te breiden. Aan het einde van de les worden de ‘werkstukken’ gepresenteerd (het vieren). Deze presentaties zorgen ervoor dat de kinderen het thema ook via de andere intelligenties kunnen ervaren én leren ze oog te hebben voor de (ontluikende) talenten van anderen. Ik wens u veel plezier met 12 keer 8! Barbara Raadsen Bestel 12 keer 8

Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.